Pregled sistema visokog obrazovanja

  • -
EK_logo

Pregled sistema visokog obrazovanja

Objavljena je finalna verzija dokumenta ‘’Pregled sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini – Overview of Higher Education System in Bosnia and Herzegovina’’ koji je izradila Izvršna Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), u saradnji sa Nacionalnom Erasmus  kancelarijom u BiH (NEO) i grupom eksperata za reformu visokog obrazovanja u BiH (HERE). VIŠE…


Arhive