ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ОГЛАСНА ТАБЛА

Петак, 19.05.2017.

Настава и подјела потписа код проф. др Дејана Ђорђевића из предметa Основе просторног планирања (Просторно планирање II година) одржаће се у петак, 26.05.2017. у 1100.

Настава и подјела потписакод проф. др Дејана Ђорђевића из предметa  Просторно и регулациони планови (Просторно планирање IV година) одржаће се у петак, 26.05.2017. у 900.

Уторак, 16.05.2017.

Настава код проф. др Милијане Окиљ из предмета Културни аспекти просторног планирања, одржаће се у петак, 19.05.2017. у 1100.

Настава код проф. др Богдана Лукића из предметa Методе анализе и синтезе у просторном планирању (Просторно планирање III година)  одржаће се у петак, 26.05.2017. у 900.

Настава код проф. др Богдана Лукића из предметa Планирање и уређење туристичких простора (Просторно планирање IV година)  одржаће се у петак, 26.05.2017. у 1100.

Испит за апсолвенте код проф. др Богдана Лукића одржаће се у петак, 26.05.2017. у 1300.