АСИСТЕНТИ

Име и презиме Студијски програм
Милана Грбић, ма Математика и информатика
Марко Ђукановић, ма Математика и информатика
Татјана Зец Математика и информатика
Марко Иванишевић Просторно планирање
Александар Мајић, ма Географија
Борис Петковић Математика и информатика
Свјетлана Цвијић, ма Екологија и заштита животне средине
Вукосава Чолић Просторно планирање